GOOT
ZUIGER 
WASHOK
TAPPUNT
VLOTTER
LOOSPIJP
SPUISLUIS 
FILTERBED
STORTBAK 
PIJPBREUK 
VLOEIVELD 
BUIZENNET
STOOMBAD 
DRINKGLAS 
HAPPERTJE 
WINDKETEL 
LEKZOEKER 
PEILSCHAAL 
POMPENHAL 
DRUKMETER
DUINKANAAL
MENGKRAAN 
DOUCHEKOP 
BRANDSLANG
INLAATKAMER 
DOMPELPOMP 
INSPECTIEPAD 
KALKAANSLAG 
PROEFBORING 
OZONGEBOUW 
KRAANSLEUTEL 
LEIDINGSTRAAT
ONTDOOITRAFO 
SPROEIFONTEIN 
SCHAKELKAMER 
TOEVOERSLOOT 
REGELCENTRUM 
AFSLUITORGAAN 
AANJAAGSTATION
ZEKERHEIDSKLEP 
BELUCHTINGSBAK 
NOODAGGREGAAT 
VERZAMELBEKKEN 
ZUURSTOFOPSLAG 
KLIMAATREGELAAR
WAARNEMINGSPUT
REINWATERKELDER 
SPOELWATERTOREN
REINIGINGSSCHACHT 
ONTHARDINGSAPPARAAT 
DRINKWATER

Amstellaan / Leidsevaartweg
Heemstede

Drinkwater, 2003
Lengte: 2 x 30 m. L woordenhek 2 x 12 m
x H 100 cm, brugverbreding 2 x 80 cm.
Gemoffeld staal in RAL7047, kunststof
fietspad met porfieren slijtlaag, verzinkte
randen. 
Kunstopdracht bij of op brug, als toegangs-
poort tot Heemstede. 

In het Amsterdams Stadsarchief ontdekt 
Barbara Kletter dat de gesmede brugleu-
ningen van de oude Amsterdamse School-
brug in de Tweede Wereldoorlog vernietigd
zijn door de bezetter en stelt in haar ont-
werp opnieuw een transparante en eigen-
tijdse leuning voor. Door de brug te verbre-
den komt er ruimte voor voetgangers en
fietsers. Inspiratie haalt zij uit beide zijden
van de brug: een woonwijk uit de jaren ’50
en het terrein van het Amsterdamse Wa-
terleidingbedrijf, met een architectonisch
interessant gebouwencomplex. 
De geheimzinnigheid van de waterleiding-
duinen is haar inspiratie om in de nieuwe
open te werken brugleuning 50 woorden
op te nemen die met de processen rond
drinkwaterbereiding en –consumptie te
maken hebben. Ze vallen haar op door
hun dubbelzinnigheid, wonderlijke letter-
lijkheid en “lichamelijkheid”. Alle woorden
zijn leesbaar aan de binnen- en aan de
buitenzijde, waarvan een keer in spiegel-
beeld. Zie kolom links met de 50 woorden.


Uitvoering en plaatsing
Epoxy- en porfierlaag aanbrengen.

Plaatsen van de woordenpanelen.

Poedercoaten van de woordenpanelen.

Asfalteren van het brugdek.

Slopen van de oude muurtjes uit 1946.

Het maken van de brugpanelen in de fabriek.