Lassen aan bronzen beelden.
   
Zonder titel, eerste beeld met beweging.
 
Foto boven: Sciapods, eenbenige men-
sen uit het 13e-eeuwse Der Naturen
Bloeme van Jacob van Maerlant.
Tijdens haar studie Nederlands bestu-
deert Barbara Kletter dit rijk verluchte,
magische manuscript in de Koninklijke
BibliotheekHet brengt haar tot het in-
zicht dat zij haar weg definitief zal ver-
volgen in de beeldende kunst.
    
April 1968.