Schaal 1 : 4 
Verder de tuin inlopend, komen we bij de door Barbara Kletter gemaakte sculptuur. Het idee hiervoor kreeg ze
toen ze toevallig een prent uit de 18e eeuw van het Huis te Palenstein zag, een monumentaal buitenhuis dat
in het centrum van Zoetermeer, achter perceel Dorpsstraat 108 heeft gestaan. Navraag bij de Archeologische
Werkgroep Zoetermeer leerde dat op hetzelfde terrein een ouder gebouw heeft gestaan, waarvan de stichting
tussen 1370 en 1398 geplaatst kan worden. Dit gebouw, een versterkt woonhuis in het bezit van de ambachts-
heren van Zegwaart, werd in 1791 afgebroken. Bij opgravingen tussen 1984 en 1986 kwam een gedeelte van
de een meter brede fundamenten van het versterkte huis aan het licht, aan de hand waarvan de vorm van de
hele fundering gereconstrueerd werd.
De sculptuur is een schaal 1 : 4-weergave van deze funderingen, op 40 cm zithoogte gemaakt voor de bezoe-
kers van de tuin. De oppervlakte is circa 3.50 m bij 3.50 m. Doordat in de sculptuur openingen zijn aangebracht,
kan men er doorheen lopen: een toespeling op de met heggen gevormde doolhoven, zoals deze voorkwamen
in 18e-eeuwse Europese tuinen van paleizen en buitens. Door de vorm van de funderingen van een niet meer
bestaand versterkt huis boven de grond te „verheffen‟ en symbolisch bloot te leggen, wordt het verleden opge-
roepen. De sculptuur is vervaardigd uit roestvaststaal en graniet (donker labrador). Door het gebruik van juist 
deze materialen worden heden en verleden samengebracht in het moderne roestvaststaal en het klassieke
bouwmateriaal graniet. 
Uit: Catalogus “Monumenten + Beeldende Kunst”, door Botine Koopmans, gemeente Zoetermeer