ZONDER PRETENTIES

Provinciale Staten van Utrecht
  
Zonder pretenties, 1989 
H volume 40 cm, poten 60 cm. IJzer.
Lichaam, waarvan de poten “om het
hoekje” scharnieren. Na optillen kunnen 
de poten bij het neerzetten rechtop blij-
ven staan, maar ook wankelen, uitglijden.
Gemaakt op de KABK Den Haag.

Ruud Spruit: “Ze trekt de poten onder een
metalen voorwerp naar alle kanten. Even
lijkt dit werkstuk van haar op een jong hertje
dat uitglijdt op het ijs. Met een ruk wordt het
ding opgetild en … er staat weer een strak 
en stijf beeld.”
Uit: In Den Haag daar…, De beelden van
Barbara Kletter, door Ruud Spruit (over
creatieve beroepen voor Haagse kinderen
van 12 jaar, die de basisschool verlaten).