Maquette Dudoks Binnenhof, schaal 1 : 50 © Barbara Kletter Amsterdam, september 2013.
  1. Zicht op Binnenhof vanuit de B&W-vleugel en 2. Bovenaanzicht op Binnenhof. Foto's Tom Haartsen.
 
   
 
   
   
    
      

  Zwart-witfoto's van de Binnenhof van het Raadhuis van de gemeente Velsen te IJmuiden, rond de opening in 1965. 
  3. Zicht op Binnenhof met Fontein vanuit zuidwesthoek. 
  4. Zicht op verlichte Fontein in Binnenhof vanuit oostvleugel.
  5. Zicht op Fontein en Binnenhof en de gang in de noordvleugel vanuit oostgevel.
  © Foto's Noord-Hollands Archief Haarlem, nummer KNA001006413;  KNA001006414;  KNA001006459.
     
 
   
   
    
      

  6. Plattegrond van De Binnenhof van het Raadhuis te IJmuiden, d.d. 20 oktober 1961.
     
 
   
   
    
      

  7. Brief d.d. 12 maart 1965 van de Directeur van de Reinigings- en Ontsmettingsdienst en het Plantsoenbedrijf, 
  de heer Verburg, aan heren Burgemeester en Wethouders der gemeente Velsen, inzake Tuin nieuwe Raadhuis.
  8. Begroting bij Brief (zie 7.) met de kosten van de planten.
      
 
   
   
    
      

  9. Dossier RAAM0069 van de Wederopbouwdatabank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
  waaruit kennis over de Binnenhof blijkt. Datering: 27 augustus 2003.
     
 
   
   
    
      

  10. Laatste bladzijde uit het Rapport Rijksdienst Cultureel Erfgoed Amersfoort, waaruit blijkt dat de Binnenhof 
  nog niet als groen erfgoed gezien wordt, of betrokken is bij de voorbescherming van het Raadhuis als weder-
  opbouwmonument / Rijksmonument. Het rapport is waarschijnlijk opgemaakt na een bezoek in 2012.
     
 
   
   
    
      


   

  11. Bovenaanzicht van De Binnenhof in de schetsontwerp- en renovatieperiode van het Raadhuis van de
  gemeente Velsen te IJmuiden, september 2013. 
  12. De Binnenhof in de schetsontwerp- en renovatieperiode van het Raadhuis richting het oosten, september 2013. 
     
 
   
   
    
      

  13. De Binnenhof richting oostgevel, 2014. Foto gemeente Velsen, jaartal onbekend, vóór juni 2013.  
       
 
   
   
    
      
    

  14. De Binnenhof vanuit de zuidelijke B & W-vleugel, richting noordwest en noord, op 26 maart 2014.  Zichtbaar
  is het lege diepere vak in de Vijver ten behoeve van het Fonteintoebehoren. Zie Dudoks Binnenhofonder meer
  hoofdstukken 3.6 tot en met 3.8 en 6.10. Niet zichtbaar is de meest zuidelijke strook met vakken. Zie maquette.
       
 
   
   
    
      
   
 
   
   
    
      


   

 

 

 

 

 

DUDOKS BINNENHOF

Raadhuis gemeente Velsen IJmuiden
 
Dudoks Binnenhof, 1965 - 2014
Een studie van een bijzondere tuin van
Willem Marinus Dudok (1884 - 1974), 
in het Raadhuis van de gemeente Velsen
te IJmuiden. 9 oktober 2013 - 7 maart 2014

Reconstructie van / Pleidooi voor
de oorspronkelijke Binnenhof van Dudok,
aan de hand van onder meer de huidige
situatie, internetbronnen (dossiers), de
plattegrond van het Raadhuis d.d. 20 ok-
tober 1961 en archiefonderzoek. 
 
Tekstlinks
     
Bovenaanzicht_Binnenhof_vrijstaand.jpg
      
Het is de eeuwige uitdaging 
voor alle creatief-werkenden 
de wereld iets gaver, iets schoner, 
achter te laten dan zij werd betreden.

Willem Marinus Dudok (1884 - 1974)
   
Citaat W.M. Dudok: R. Magnée, Dudok, organisator van ruimte, in: Yolande Michon, eindred., Willem Marinus Dudok: stads-bouwmeester van wereldallure, Baarn 1993.