Persbericht Dudoks Binnenhof in het Raadhuis van de gemeente Velsen te IJmuiden
Het raadhuis van IJmuiden is één van de aansprekende ontwerpen van W.M. Dudok. Wat het raadhuis bij-
zonder maakt, is de binnenhof met kenmerkend blokkenpatroon. Op het Dudok-ontwerp en op oude foto’s
is zichtbaar hoe binnenhof en raadhuis een sterke eenheid vormden. Deze eenheid is door latere aanpas-
singen teloor gegaan.
Recent werd het ooit unieke ensemble door beeldend kunstenaar Barbara Kletter herontdekt. Zij deed uit-
voerig onderzoek naar Dudoks inrichting- en ontwerpprincipes. Deze studie zet zij graag in om gemeente-
bestuur en publiek enthousiast te maken voor herstel van dit centrale punt van de gemeente Velsen. Het
raadhuis is inmiddels zonder binnenhof aangewezen als wederopbouwmonument. De studie laat echter
zien dat het gebouw zielloos is zonder zijn groene hart. 

Barbara Kletter (*1960) is beeldend kunstenaar. Ze groeide op in Zuid-Kennemerland en woont en werkt 
sedert 1979 in Amsterdam. In kunstopdrachten doet ze bewust onderzoek naar de (historische) context van
de locatie, zoals bij Schaal 1 : 4 in Zoetermeer en Schemerlicht in Terneuzen. In 2000 ontdekte zij bij een
kunstopdracht aan de Leidse Vaart in Heemstede, dat de Duitse Wehrmacht de oorspronkelijke gesmede
Amsterdamseschool-brug opblies vanwege de Atlantikwall. Zij presenteerde haar ontwerp in het historische
landschap van de Waterleidingduinen opnieuw als transparante brugleuning: Drinkwater
Tekst: Korneel Aschman, adviseur voor cultureel erfgoed. Foto's: Noord-Hollands Archief Haarlem.