Lichttuin 's avonds, foto's Barbara Kletter

Foto bij de opening van Lichttuin: Jan Aukes/Blue-sky Photography

    

 

 

 

 

 

LICHTTUIN

Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Lichttuin, 2015 - 2016
Spiraal van roestvaststaal 316 en glaswerk
L 600 x B 371 cm, H 110 cm. Zes krukken 
Ø 50 cm x h 48 cm, hek H 80 x 130 cm. De
stenen plaats L 850 x B 625 cm. Kamer 
L 10 m x B 7.75 m. Meidoornhaag H 180 cm
x B 75 cm x 34 meter. 
Lichttuin is een stilteplek, een interactief mo-
nument, bedoeld voor mensen die te maken
hebben met een onnoembaar groot verlies.
Iedereen is welkom om in een of meer van
de lantaarns van het monument een waxine-
lichtje te plaatsen en deze aan te steken. 
Binnen en buiten Lichttuin is zitgelegenheid, 
om er te kunnen verblijven, samen of alleen.
Foto's: Barbara Kletter.

Links

Route
De locatie is aan de zuidzijde van het Spaar-
ne Gasthuis Hoofddorp, naast het parkeer-
terrein in het talud. Lichttuin is voor rolstoel-
gebruikers toegankelijk. 
Ga recht uit het ziekenhuis, door de plant-
soenen in het midden van het parkeerterrein
en neem - over de asfaltweg -  het zwarte 
grindpad, tot de T-kruising. Daar gaat u 
rechtsaf, en na de eerste banken rechtsaf 
het kromme pad op richting hek Lichttuin.
Instructies staan op het houten hekje. 
 
Het ontwerp
Barbara Kletter liet zich inspireren door de
vorm van de spiraal van Fibonacci. Deze voor
Barbara fascinerende vorm verenigt schijn-
baar tegengestelde krachten: zowel een naar
binnen gekeerde draairichting, als een naar
buiten gerichte beweging. Zo verbindt deze
spiraal het geheel, het heelal, van de micro-
kosmos (spiraal naar binnen) tot de macro-
kosmos (beweging naar buiten). Dit thema
komt ook terug in Kijker en in de penning
Uit deze oneindige spiraal heeft ze een 'stuk-
je' geknipt, dat zich leent voor een mooie ver-
deling van het aan te steken licht: aan de bui-
tenzijde van de spiraal staan de lantaarns
verder uit elkaar. In het hart van de spiraal,
komen de lantaarns steeds dichter bij elkaar.
De (combinaties van) materialen in Lichttuin
staan voor kracht (hout); buigzaamheid 
(roestvaststaal); kwetsbaarheid (glas); warm-
te (licht), 'aarden' (stenen pad en plaats);
groei en verandering (meidoorn).
Om de plaats met de spiraal komt een groene
muur van meidoorns. Deze haag is nog in de
groei. Elk seizoen toont hij een andere pracht:
witte bloesem in de lente, groen in de zomer, 
rode bessen in de herfst en kaal met zicht-
bare doorns in de winter. 
  
De totstandkoming van dit monument
Geestelijk verzorgers van het Spaarne
Gasthuis signaleerden, dat er grote behoef-
te was aan een herdenkingsplek in de open
lucht, waar mensen troost uit kunnen putten. 
Vanuit Verloskunde werd het eerste initiatief
genomen om onnoembaar verlies een vorm
en een plek te geven
Lichttuin is een sponsorproject, dat dankzij 
collectes en fondsen tot stand is gekomen, 
in samenwerking met Stichting Vrienden van
het Spaarne Gasthuis. 
Onder meer de volgende instanties en orga-
nisaties hebben gedoneerd:
College van Regenten van het Sint Jacobs-
Godshuis; dr. C.J. Vaillant fonds; Stichting
Stimuleringsfonds Rouw; Goededoelenfonds;
coöperatie DELA; Koor Hosanna in Excelsis 
en vele individuele sponsoren. Ook uitvoeren-
den van Lichttuin hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming. Zie Het maken van Lichttuin.
  

Maquette Lichttuin en Definitief Ontwerp
 
Maquette Eerste Schetsontwerp Lichttuin
Schaal 1 : 20, foto Tom Haartsen.
Het ontwerp is later een kwartslag naar
rechts gedraaid, met de ingang aan de lange
zijde links. Ook het bankje van 3 krukken en
het duozitje zijn aangepast. Het hek is niet
opgenomen in de maquette.