Foto's boven:
Fase 1: graafwerk van de rechthoekige vorm, die uit het talud moet worden gegraven; en het met de hand maken van een versteviging van drie damwanden. Door regenval is het zand verzadigd van water.
  
Foto's boven:
Fase 2: bestrating van de uitgegraven rechthoekige vorm en het krome pad. Dit was pas mogelijk nadat het droog werd, na een maandenlange periode van overvloedige regen, die de grond van het talud volledig verzadigd had.
  
Foto's boven:
Fase 3: aanleg Meidoornhaag door de mannen van Paswerk Groen, inclusief grondwerk, verrijking en freeswerk.  

Foto's boven:
Fase 4: zomerse controle van het aanslaan van de meidoornhaag door Pim Keesmaat van Paswerk Groen.  

Foto's boven:
Fase 5: de mannen van Paswerk Groen verwijderen onkruid en kastanjebladeren. 
  
Foto's boven:
Fase 6: Kees en Johan van Jonk Sierbestrating plaatsen hek, krukken en spiraalmonument. 

De heren van Jonk Sierbestrating bij de opening van Lichttuin.
    

 

 

 

 

 

   
LICHTTUIN

Spaarne Gasthuis Hoofddorp

De werkfoto's op deze bladzijde tonen
De aanleg en uitvoering van Lichttuin.
Foto's © 2017 Barbara Kletter.
 
Links

 
Sponsorproject 
Lichttuin is mede mogelijk gemaakt dankzij
onderstaande bedrijven, die bereid werden 
gevonden rekening te houden met de aard
van dit sponsorproject.
   

Met name dank ik de directie van Jonk Sier-
bestrating en René voor het keer op keer in-
zetten van materieel en harde werkers: met
veel dank aan Kees, Johan, Johan, Niels en 
Freek - die in de meest barre weersomstan-
digheden mooi werk hebben gedaan.
    
Freek van Jonk Sierbestrating
    
Kees van Jonk Sierbestrating
    
Niels van Jonk Sierbestrating
    
Johan van Jonk Sierbestrating
    
Johan van Jonk Sierbestrating
    
Veel dank aan het team van Paswerk Groen
en Pim voor hun betrokkenheid en inzet, bij
het planten van de meidoorns, en het groen-
onderhoud.
  
Jeffrey van Paswerk Groen plant de eerste
meidoorns van de meidoornhaag die zal uit-
groeien tot een groene 'kamermuur', van 
H 180 cm x B 75 cm x 34 meter.
    
De directie van Mainfreight (voorheen Wim
Bosman) te 's-Heerenberg bedank ik voor
het gratis transport van het kunstwerk.