De Bloem van de eenstijlige Meidoorn (Crataegus Monogyna) heeft 5 blaadjes, een Fibonaccigetal.

 

 

 

 

 

 


Links


Lichttuin krijgt een haag van meidoorn
van H 180 cm x B 75 xm x 34 meter
De Eenstijlige Meidoorn (Crataegus mono-
gyna) is een geslacht uit de rozenfamilie 
(Rosaceae). Het geslacht wordt ook wel
haagdoorn of steendoorn genoemd. Het
zijn struiken die van nature in Europa,
Noord-Amerika, Azië en Noord-Afrika voor-
komen. Sommige soorten komen ook als
boom voor. De meidoorn werd vanwege de
doornen op de takken veel gebruikt in hagen 
als afscheiding voor het vee. 

Kenmerken
De plant vertakt bij de grond: ze heeft een
lage kroon. Vaak zijn er kruisende takken.
De schors is aanvankelijk glad en bruin.
Later wordt deze donkerder en is gebars-
ten tot ribbels. De twijgen zijn donkerrood
of bruin. Ze hebben scherpe, 1-2,5 cm lange
doorns. De knoppen zijn zeer klein, roodach-
tig zwart en schubbig.
De bladeren hebben drie tot zeven lobben
en grof dubbelgetande randen. De bladsteel
is circa 3,5 cm lang. Het blad is glanzend
donkergroen van boven en donkerroze van
onder. Aan de voet en in de oksels van de 
nerven zitten witte haartjes.
De bloemen zijn 0,8-1,5 cm breed. De kom-
vormige kroonblaadjes overlappen elkaar ge-
deeltelijk. Er zijn meeldraden met paarse 
helmknoppen. Er is maar één stijl, vandaar de
naam.
De plant heeft circa 1 cm grote appelachtige
vruchten met één pit. Ze zijn eivormig. Rij-
pend verkleuren ze van groen tot donkerrood.

Gebruik
Het zware hout van de meidoorn wordt ge-
bruikt voor handvatten van gereedschappen
en voor kleine voorwerpen.
Bron: Wikipedia.
Foto’s stadia Meidoorn: Wikimedia.